Yüksek hacimlerde üzümün işlenmesi ve yüksek miktarda ve kalite son ürünün çıkmasına olanak vermektedir.

  • Üzümlerin Denetlenmesi
  • Ayırma
  • Ezmenin Pompalanması
  • Beyaz ve Kırmızı Şarap Üretimi
  • Presleme
  • Dönel Vakumlu Filtre
  • Yatay Elementli Filtre Makineleri
  • Şişeleme
  • Etiketleme

Let Us Call You!

Our team will contact you as soon as possible to discuss your needs.

Thanks for your message. Sent.
An error occurred while trying to send your message. Please try again later.

Contact Us

Contact us for detailed information about our products and services

Contact