SanDeks Lojistik ve İthalat&İhracat Hizmetleri

SanDeks Lojistik edindiği “İthalat Gümrük Mevzuatı ve Lojistik” konularındaki bilgi ve deneyimleri son yıllarda diğer Türk ve yabancı firmaların da hizmetine sunmuştur. Bu bağlamda SanDeks Lojistik; Bursa, İzmir ve İstanbul’da faaliyet gösteren bazı firmaların çeşitli ülkere yaptığı ihracatlara ait; gerek parsiyel gerekse komple TIR ölçeğinde taşıma, sigorta ve ithalat gümrüklerini yapıp, müşterilerinin depo veya fabrika adreslerine teslimi hizmetini de üstlenmiştir.

Yine bu çerçevede Avrupa’nın değişik ülkelerinden ve İsrail’den yapılan bazı ihracatların lojistik ve gümrükleme işlemlerini de bugüne kadar yapılan hizmetler arasında saymak mümkündür.