10.000 m² Sera Kurulumuna 13.05.2011 tarihinde başlanılmış, 14.07.2011 tarihinde tamamlanmış olup, ekim için uygun tarih beklenmektedir.